FANDOMCzas zacząć grę !Edytuj

Gdy utworzymy wilka w edytorze,pojawimy się na pierwszej mapie : Amethyst Moutian.Wówczas na ekranie przedstawi nam się krótka notatka mająca na celu wprowadzenie do gry.

Streszczenie notatki :Edytuj

 • Treść przedstawia informacje o naszym wilku (Jest dwuletnim szarym wilkiem,urodzonym w północnej części parku Yellowstone)
 • Treść przedstawia opis przejścia gry (Należy udać się do trzech 
  WolfQuest Map

  Strzałka to nasz wilk

  terytoriów wilków : Grassy Plain,Soda Butte Vista oraz Amethyst Mountain)

Wszystkie wymienione wyżej terytoria są oznaczone na mapie różowym kolorem.Miejsce będące czerwonym okręgiem na mapie to tereny łowieckie na,których pasą się Łosie.

Legenda :Edytuj

 • N (North) - Północ
 • S (South) - Południe 
 • E (East) - Wschód
 • W (West) - Zachód
 • NW (North - West) - Północny zachód
 • NE (North - East) - Północny wschód
 • SE (South - East) - Południowy wschód
 • SW (South - West) - Połduniowy zachód

Pasek potrzebEdytuj

Nad każdym wilkiem jest to żółte kółko z głową wilka.Znajdują się tam :

 • Imię stworzonego wilka 
 • Pasek kondycji (Zielony)
 • Pasek życia/głodu (Czerwony)

Pod paskiem widzimy kompas,który ułatwi nam drogę do celu.

Imagese

Kompas :Edytuj

 • Nie określa długości drogi
 • Wskazuje tylko terytoria wilków i łosi
 • W zależności od terenu.Gdy wilk odwiedzi terytorium zamiast komunikatu na kompasie pojawi się kształt wilka albo łosia.
 • Nie można wyłączyć kompasu i towarzyszy nam przez całą grę
 • Jeśli na kompasie w jakimś kierunki nic nie ma oznacza to, że w tamtym kierunku nie żadnych terytorii.
 • Na różowych terytoriach (jeśli nie gramy w Multiplayer) możemy znaleźć wilki płci przeciwnej (szansa na partnera) lub walczyć o rangę (u tej samej płci lub przeciwnej).
 • Jeśli na kompasie jest róża wiatru (na rysunku) nie jesteśmy na żadnym terytorium.

Jeżeli zapoznaliśmy sie ze wszystkimi opcjami,możemy ruszać wypełnić misję.Poradnik opisuje I Etap,dlatego jest to najłatwiejsza część gry.Naszym zadaniem jest znalezienie partnera i przejście na drugą mapę.